Проектні роботи по коригуванню генерального плану міста Івано-Франківська майже завершені


Департаментом містобудування та архітектури в червні 2013 р. з Львівським інститутом «Містопроект» підписано договір про коригування генерального плану міста, суміщеного з історико-архітектурним опорним планом. На даний час проектні роботи з його виготовленню на стадії завершення.

Проектному інституту «Укрзахідпроектреставрація», який є розробником історико-архітектурного опорного плану, Департаментом містобудування та архітектури надані оновлена картографічна основа (М1:2000) на електронних носіях, перелік пам’яток історії та архітектури, відомості щодо земель, які мають статус земель історико-культурного призначення, інші матеріали.

На даний час проектною організацією виготовлено історико-архітектурний опорний план, екземпляр якого з пояснювальною запискою наданий в Департамент для опрацювання та надання зауважень. 

Під час роботи над історико-архітектурним опорним планом проектним інститутом виконувались наступні роботи:
      -    пошукові роботи щодо опрацювання історичних планів, іконографічних матеріалів;
      -    аналіз історичних документів та історичних джерел щодо виявлення особливостей планувальної структури та забудови міста;
      -    проведено натурні обстеження щодо виявлення природніх особливостей місцевості, які визначають своєрідність планування міста та просторової побудови, проаналізовано видове розкриття об’єктів культурної спадщини та їх роль в оточенні;
      -    виконано детальну фотофіксацію об’єктів культурної спадщини, необхідну для обґрунтування проектних рішень;
      -    в межах території опрацювання проведено аналіз ландшафту;
      -    проведено аналіз історичного планування міста з визначенням етапів його розвитку;
      -    проведено аналіз історичної забудови міста (значних і рядових історичних будівель, громадських, в т. ч. культових, житлових, господарських, промислових, фортифікаційних споруд) з визначенням етапів її формування;
      -    проведено узагальнений аналіз художніх особливостей культурної спадщини з визначенням збереженості традиційного характеру середовища, його ролі в архітектурно-просторовій композиції та ландшафті населеного пункту.

На підставі наданих матеріалів та проведеної роботи виготовлено історико-архітектурний опорний план, в якому вказано межі опрацювання території міста, межі історичного ареалу, межі заповідної території. Визначені охоронні зони пам’яток архітектури національного і місцевого значення, вказані пам’ятки історії, монументального мистецтва, садово-паркового мистецтва, археології, щойно виявлені пам’ятки. Розмежовано забудову історично втрачену, історично значну (цінну), рядову історичну,  дисгармонійну та архітектурно-виразну сучасну.

На даний час Департаментом містобудування та архітектури опрацьовується розроблений проектним інститутом історико-архітектурний опорний план. У разі виявлення недоліки та зауваження будуть проаналізовані,  узагальнені та направлені в проектний інститут для доопрацювання.