Стриганецький вапняковий кар'єр може стати одним з найтехнологічніших в Україні