Бурштинська ТЕС інвестує в екологічні проекти Прикарпаття


Електростанція спрямує 123,6 млн грн на зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу, збільшення обсягів відбору сухої золи, створення вільних ємностей для складування промислових відходів без виділення додаткових ділянок землі, мінімізацію негативного впливу на водні ресурси.

З метою охорони атмосферного повітря впродовж 2013 року на енергоблоці №5 в рамках реконструкції будуть замінені старі електрофільтри на нові фірми «RAFAKO-SA» (Польща), буде проведено заміну димососів і газоходів. Нові електрофільтри забезпечать досягнення екологічних показників по викидах твердих частинок в атмосферу на рівні не більше 50 мг/м³. Річні викиди на енергоблоці № 5 після заміни зменшаться в 29 разів у порівнянні з викидами до їх заміни. Проект стане найбільшим у екологічній програмі цього року і коштуватиме 80,2 млн грн, інформує "Стик".

Для захисту земельних ресурсів в рамках реконструкції блоку №5 передбачено розробку двох систем золовідведення: пневмозоловідведення і гідрозоловідведення. Проект системи пневмозоловідведення розроблено з використанням обладнання фірми Clyde Bergemann (Великобританія). Впровадження такого проекту дозволить значно збільшити відбір сухої золи, яка має попит на ринку будівельних матеріалів. Робота систем гідрозоловідведення стане продуктивнішою завдяки збільшеній потужності нових електрофільтрів.

У вирішенні питань поводження з відходами виробництва в 2013-2014 роках впроваджується великий проект – нарощування 9 і 10 ярусів золовідвалу №3, що дозволить створити додаткові зведені ємності для складування промислових відходів без виділення додаткових ділянок землі. Загальна вартість проекту становить 97 млн грн. У 2013 році планується реалізувати комплекс заходів щодо підвищення надійності дамб золовідвалу та запобігання його запилення, на що передбачено 34,6 млн грн.

«ДТЕК Бурштинська ТЕС здійснює все більше проектів, спрямованих на поліпшення екологічної ситуації в районі її розміщення та регіоні в цілому. Ми усвідомлюємо свою відповідальність за безпеку нашого виробництва, тому ДТЕК інвестує значні кошти у зменшення рівня викидів в атмосферу, мінімізацію негативного впливу на середовище. Ми не тільки впроваджуємо нові підходи, які відповідають найбільш суворим міжнародним стандартам, а й створюємо ефективну систему моніторингу впливу на навколишнє середовище, залучаємо персонал в природоохоронну діяльність, розвиваємо екологічну культуру», – говорить директор ДТЕК Бурштинська ТЕС Михайло Мальований.