презентації 2-го тому видання «Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. Т. 2″


12 грудня о 10:00 год. в Прикарпатському національному університеті відбудеться презентації 2-го тому видання «Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. Т. 2″.

Місце проведення заходу: ауд.25, центральний корпус Прикарпатського університету (вхід з вул.Шевченка). Відповідальний редактор завідувач відділу регіональних проблем Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України та Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, професор, доктор історичних наук Олександр Карпенко. Видання «Західно-Українська Народна Республіка. Енциклопедія» присвячене 100-літньому ювілею проголошення ЗУНР. Енциклопедія покликана задовольнити потреби української громадськості у максимально достовірному довідковому виданні з історії українських визвольних змагань 1918 – 1923 рр. у Наддністрянській Україні, підсумувати і узагальнити досягнуті здобутки національної історіографії, зробити їх доступними у науковому та навчальному процесах.