В генотипі української нації жила і буде жити свобода і відчуття гідності - Олександр Сич