У мерії розповіли, як працюватиме електронна черга у школи


Сьогодні, 21 січня, на засіданні виконавчого комітету розповіли, як працюватиме електронна черга у школи.

Відповідне рішення мають погодити на сесії міської ради, пише Бліц-Інфо.

1. Електронний реєстр

1.1.  Івано-Франківська міська рада використовує для електронної реєстрації (зарахування) дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти портал Bloqly https//school.bloqly.com/#/ (надалі - Система), яку створено з використанням технологій blockchain.

Електронний реєстр до 1-х класів закладів загальної середньої освіти з використанням технології блокчейн забезпечує відкритий і неупереджений процес управління щодо зарахування  в заклади освіти.

Дані про стан статусів заявок, черговості кожної заявки і повна історія подій зберігаються в розподіленому криптографічному блокчейн-реєстрі і одночасно відображаються на сайті системи таким чином, що батьки або законні представники в будь-який момент мають можливість перевірити стан поданих ними заявок та інформацію про загальну кількість заявок до закладу освіти.

1.2. Зарахування дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Івано-Франківської міської територіальної громади відбувається після електронної реєстрації дитини.

Електронна реєстрація та зарахування дітей на навчальний рік через Систему здійснюється у два етапи:

- I етап - з 01 березня до 31 травня;

- II етап - (виключно на вільні місця) після 1 червня.

Зарахування дитини до 1 класу закладів загальної середньої освіти здійснюється  наказом його керівника на підставі зарахування відповідно до  електронного реєстру.

Зарахування дитини до закладу освіти здійснюється у два етапи:

- I  етап - до 31 травня,

- II етап - (виключно на вільні місця) після 1 червня.

2. Електронна реєстрація дитини

2.1. Електронну реєстрацію дитини в перші класи закладів загальної середньої освіти Івано-Франківської міської територіальної громади може здійснювати:

- Один з батьків або законний представник дитини самостійно. 

- Адміністратор закладу (за зверненням батьків).

Розгляд заявки відбувається в загальному порядку – у порядку загального реєстру. Інформація щодо статусу обробки заявки надходитиме одному з батьків або законному представнику дитини на вказану ними адресу електронної пошти.

2.2. Регіональний адміністратор здійснює контроль за роботою адміністратора закладу.

2.3. Адміністратор закладу освіти здійснює реєстрацію заявки в електронному реєстрі за зверненням батьків на підставі подання ними повного переліку документів, указаного у п. 4.2.

2.4. При самостійній реєстрації один з батьків або законний представник дитини самостійно виконує такий алгоритм:

2.4.1. Один з батьків або законний представник заповнює форму «Зареєструватися» на першій сторінці сайту https//school.bloqly.com/#/: у формі вводить свою адресу електронної пошти і пароль, для завершення реєстрації проходить перевірку капчі, погоджується з ліцензійною угодою, натискає кнопку «Зареєструватися».

2.4.2. Після реєстрації один з батьків або законний представник підтверджує свою поштову адресу, переходить за надісланим у листі посиланням і підтверджує реєстрацію.

2.4.3. Після успішної реєстрації один з батьків або законний представник заходить на сайт, переходить у вкладку «Діти» та заповнює всі дані дитини, позначені зірочкою (*). Заявки, у яких заповненні не всі поля, до розгляду не беруться та автоматично відхиляються.

Поля для заповнення:

− Прізвище, ім’я та по батькові дитини

− Дата народження дитини 

− Адреса проживання дитини

− Адреса місця реєстрації дитини 

− Стать

− Серія та номер свідоцтва про народження дитини

− Серія, номер та дані про інший документ (за відсутності в дитини свідоцтва про народження (поле не обов’язкове для заповнення)

− Прізвище, ім’я, по батькові одного з батьків дитини

− Адреса електронної пошти

− Контактний номер телефону 

− Додаткова інформація (поле не обов’язкове для заповнення)

− місце проживання дитини на території обслуговування школи підтверджене (відповідно до переліку документів, визначених п. 4.2 Положення);

− навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри;

− є дитиною працівника цього закладу освіти;

− дитина є випускником дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності).

Згода на обробку персональних даних.

2.4.4. Після реєстрації дитини один з батьків або законний представник дитини мають право подати електронну заявку (перейти у вкладку «Заклади») до закладу освіти , на території обслуговування якого вони (їхня дитина) проживають, – зарахування до цієї школи дитині гарантується Законом. Також батьки мають право подати електронну заявку до будь-якого іншого закладу – до нього дитина може бути зарахована на вільні місця (зі вказаним пріоритетом у графі «Додаткова інформація»).

Територія обслуговування закладів визначена щорічним наказом Департаменту освіти та науки  Івано-Франківської міської ради.

2.4.5. Кожна подана заявка на зарахування до першого класу може мати такі статуси:

− «Отримано» - заявка потрапила до бази даних і отримала свій номер у черзі;

− «На розгляді» - адміністратор закладу освіти почав процес розгляду заявки;

− «Скасовано» - користувач (один з батьків) самостійно скасував заявку на зарахування дитини до першого класу закладу освіти;

− «Відмовлено» - відмовлено в зарахуванні дитини до першого класу даного закладу освіти;

− «Підтверджено» - заявку прийнято, підтверджено електронне зарахування дитини до першого класу даного закладу освіти.

2.4.6. Про статуси розгляду кожної заявки одному з батьків або законному представнику, який реєстрував дитину, буде приходити сповіщення на електронну пошту.

3.  Зарахування відповідно до електронного реєстру

3.1. Після отримання статусу «На розгляді» щодо зарахування дитини до першого класу один з батьків або законний представник упродовж 10 робочих днів, але не пізніше 31 травня поточного року, зобов’язані принести у вказаний заклад освіти копії та оригінали документів (згідно з переліком зазначеним у п. 4.2 цього Порядку) та написати відповідну заяву про зарахування до першого класу закладу освіти.

3.2. У випадку, якщо один з батьків або законний представник не подав документи до закладу освіти відповідно до п. 3.1, заявка щодо підтвердження місця зарахування автоматично відхиляється. Надалі місце в реєстрі не відновлюється, а дитина може бути зарахована на загальних підставах у порядку загального реєстру після подання нової заявки.

3.3. У випадку, якщо один з батьків або законних представників подали декілька заявок на зарахування до першого класу закладів загальної середньої освіти, у них буде зарахована та, яку адміністратори підтвердять першою. У такому випадку інші заявки будуть автоматично відхилені.

3.4. Упродовж 01-15 червня заяви про зарахування до першого класу закладу освіти не приймаються, що не виключає права батьків подавати їх після 15 червня на вільні місця за умови попередньої електронної реєстрації та подання документів відповідно до п. 4.2 впродовж 10 робочих днів після отримання статусу «На розгляді» щодо зарахування дитини до першого класу.

3.5. Статуси «Відмовлено» або «Підтверджено» заявник отримає тільки після дотримання процедури, описаної у п. 3.1 та п. 3.4.

4. Зарахування дитини до закладу освіти

4.1. Зарахування дитини до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі документів, зазначених у п. 4.2., та враховуючи порядок електронної реєстрації.

4.2. Документи, необхідні для зарахування:

Заява про зарахування дитини до першого класу закладу освіти від одного з батьків дитини (законного представника), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника).

Копія та оригінал свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти.

Оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду» затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682.

Копія та оригінал документа, що підтверджує місце проживання дитини (для підтвердження права на першочергове зарахування). Підтвердити місце проживання дитини можна документами визначеними у п.8 Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів».

У випадку подання документів на вільні місця, до необхідних документів додається також довідка від закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування із цього закладу чи незарахування до нього. Така довідка має бути видана закладом освіти, на території якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини).

У випадку зарахування дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного чи спеціального класу (з його утворенням за відсутності) до заяви додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну (чи повторну) психологопедагогічну оцінку розвитку дитини.

4.3. Порядок зарахування дитини до закладу освіти з використанням електронної реєстрації:

4.3.1. Якщо станом на 31 травня поточного року кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у першому (перших) класі (класах), то не пізніше 1 червня зараховуються всі діти. Їх список оприлюднюється виключно в закладі освіти.

4.3.2. Якщо станом на 31 травня поточного року кількість поданих заяв перевищує кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей відбувається за такими правилами:

4.3.2.1. До 1 червня включно першочергово зараховуються діти:

- місце проживання яких на території обслуговування школи підтверджене;

− які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами учнів цього закладу освіти;

− які є дітьми працівників цього закладу освіти.

4.3.2.2. До 15 червня включно на вільні місця зараховуються всі інші діти, які проживають на території Івано-Франківської міської територіальної громади, відповідно до порядку електронної реєстрації.

4.3.2.3. До 15 червня включно зараховуються на вільні місця та за умови утворення окремого (окремих) класу (класів) також і ті діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується закладом освіти та затверджена Державною службою якості освіти України. Якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у такому класі (класах), зарахування дітей відбувається відповідно до порядку електронної реєстації, причому діти, які проживають у  Івано-Франківської міській територіальній громаді, зараховуються першочергово.

Якщо кількість дітей, які мають право на першочергове зарахування, перевищує спроможність закладу освіти, невідкладно на вибір батьків таких дітей буде запропоновано перелік закладів освіти, максимально доступних і наближених до місця їх проживання.

4.3.3. У випадку, якщо після зарахування дітей у школі залишаються вільні місця, інформація про них розміщується у дводенний термін на інформаційному стенді закладу та його вебсайті (за відсутності – на вебсайті Департаменту освіти та науки та/або Івано-Франківської  міської ради).

4.3.4. Після 15 червня заяви на зарахування до першого класу закладу освіти приймаються виключно на вільні місця за умови попередньої електронної реєстрації та подання документів відповідно до п. 4.2 впродовж 10 робочих днів після отримання статусу «На розгляді» щодо зарахування дитини до першого класу. Діти, які проживають у  Івано-Франківській міській територіальній громаді, зараховуються першочергово.

4.3.5. Якщо один з батьків чи законних представників дитини звертається після 15 червня щодо зарахування до першого класу за територією обслуговування, то за відсутності вільних місць у закладі, на вибір батьків таких дітей буде запропоновано перелік закладів освіти, максимально доступних і наближених до місця їх проживання.

4.3.6. Зарахування впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця в порядку надходження заяв про зарахування.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram.
Завжди цікаві новини!